Loading Flash movie...
 
09.12.2011 r.

56175

biuletyn informacji publicznej Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o.


Projekt pn. "Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie" został zreealizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Nazwa Funduszu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu Operacyjnego:
Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Nr i nazwa działania:
1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 

Całkowita wartość projektu:
16 482 115,44 zł 

Wartość wkładu Unii Europejskiej:
7 397 664,04 zł 

Wartość nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu to kwota 9 025 tys. zł  brutto, która w wartości netto 7 398 tys. zł w całości została zrefundowana ze środków SPO-WKP, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, natomiast podatek VAT podlegał zwrotowi przez Urząd Skarbowy. Łącznie z aportem w wysokości 7 457 tys. zł, wartość projektu to kwota brutto 16 482 tys. zł.

Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom w ramach infrastruktury technicznej. Park przemysłowy stworzył dogodne warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które podjęły w nim działalność. Inwestycja zainicjowała, a także usprawniła rozwój przedsiębiorczości oraz wspomagła rozwój małych i średnich firm w Zambrowie.

Realizacja projektu przyniosła szereg pozytywnych efektów:
- stworzono warunki dla rozwoju min. 10 firm, które skorzystały z zaoferowanej bazy lokalowej,
- stworzono warunki do powstania 4 nowych firm
- pozyskano na teren Zambrowa 2 firmy oparte na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje
- zwiększono wpływy do budżetu miejskiego,
- stworzono sezonowe miejsca pracy, w firmach realizujących projekt.

Realizacja projektu przyczyniła się również do osiągnięcia efektów niemierzalnych:
- zharmonizowano zabudowę dzielnicy poprzez zagospodarowanie ponad 4 ha terenu,
- wzrosła atrakcyjność inwestycyjna miasta,
- poprawła się jakość życia mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego,
- stworzono możliwości wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

 

 

 

 

English Version wersja polska

16 lipca 2020 r.
imieniny: Marii, Eustachego


Miasto Zambrów

Wrota Podlasia

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Portal Funduszy Strukturalnych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Portal Innowacji - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2008