Loading Flash movie...
 
09.12.2011 r.

56170

biuletyn informacji publicznej Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o.


 

Zambrowski Park Przemysłowy powstał na bazie byłej hali tkalni Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Zamtex, przejętej przez Skarb Państwa, a następnie przekazanej Samorządowi Miasta Zambrów.
Wobec fiaska starań o pozyskanie środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego postanowiono podjąć działania o uzyskanie  dofinansowania projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięcia była Spółka miejska - Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o., a podstawą do złożenia wniosku była zawarta dniu 09.02.2005 r. umowa o współpracy z Miastem Zambrów oraz umowa użyczenia nieruchomości. Po przyjęciu wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO-WKP, Miasto Zambrów wniosło aportem nieruchomość na majątek Spółki, co zostało zakwalifikowane jako udział samorządu w realizacji projektu.


Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 10.05.2005 r., a zakończono 31.12.2005 r.


Wartość nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu to kwota 9 025 tys. zł  brutto, która w wartości netto 7 398 tys. zł w całości została zrefundowana ze środków SPO-WKP, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, natomiast podatek VAT podlegał zwrotowi przez Urząd Skarbowy. Łącznie z aportem w wysokości 7 457 tys. zł, wartość projektu to kwota brutto 16 482 tys. zł.

Ostateczny efekt tych prac to powstanie Zambrowskiego Parku Przemysłowego, który dysponuje:
- halą produkcyjną o pow. 17 195 m2,
- budynkiem socjalno-administracyjnym o pow. 3 482 m2,
- utwardzonymi drogami i parkingami o pow. 15 000 m2.
Park zlokalizowany jest na działce o powierzchni 40 577 m2.

Zambrowski Park Przemysłowy rozpoczął działalność w styczniu 2006 roku.

Podmiotem zarządzającym jest Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.


Galeria:
Hala produkcyjna przed remontem
Hala produkcyjna w trakcie remontu
Budynek administracyjny ZPP po remoncie
English Version wersja polska

16 lipca 2020 r.
imieniny: Marii, Eustachego


Miasto Zambrów

Wrota Podlasia

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Portal Funduszy Strukturalnych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Portal Innowacji - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2008